Projekt „Sport dla Każdego”

Projekt „Sport dla każdego” 2020-1-PL01-ESC31-078956 został zatwierdzony i jest współfinansowany przez Narodową Agencję Korpusu Solidarności. Celem projektu jest wykształcenie wśród uczestników potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony zdrowia i prowadzenia aktywnego trybu życia. Projekt wspiera nabywanie kompetencji w dziedzinie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Projekt zainicjowany jest przez grupę młodych ludzi, ale udział w jego realizacji będzie możliwy dla szerokiej grupy odbiorców z terenu Opolszczyzny – uczniów, studentów, osób pracujących, bezrobotnych oraz seniorów. Podstawowym kryterium udziału w projekcie jest gotowość do regularnych treningów i spotkań w ramach grupy projektowej. Poziom treningów będzie dostosowany do możliwości i potrzeb uczestników. Projekt w swoim założeniu ma integrować społeczność lokalną i odnosi się także do grup defaworyzowanych poprzez zaangażowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej i życiowej, dla których udział w projekcie będzie możliwy dzięki odpowiedniemu wsparciu, które usunie bariery finansowe, kulturowe i mentalne.

***

Ogłaszamy nabór uczestników projektu „Sport dla każdego” ??‍♀️?‍♂️- jeśli jesteś zainteresowany wypełnij formularz zgłoszeniowy zamieszczony na naszej stronie www.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowanych uczestników zaprosimy na spotkanie informacyjne – o terminie poinformujemy wkrótce.

W projekcie przewidujemy:

– zajęcia Nordic Walking – co tydzień w soboty o 10:00
– bieganie – co tydzień w soboty o 12:30
– wsparcie psychologa, zajęcia z dietetykiem i coachem – terminy i miejsce spotkań będą ustalane na spotkaniu informacyjnym.

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!!!!!

***

NABÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU „SPORT DLA KAŻDEGO” ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA!

Z UCZESTNIKAMI, KTÓRZY ZAKWALIFIKOWALI SIĘ DO PROJEKTU, SKONTAKTUJEMY SIĘ OSOBIŚCIE 🙂